Formules en modaliteiten

Al onze schattingsrapporten worden uitgevoerd door ervaren, gediplomeerde schatters en steunen op een grondige studie van het te schatten pand in de vorm van opmetingen en vaststellingen, eventueel gevolgd door een grondige buurtanalyse.

De rapporten worden opgemaakt in 3-voud en zijn voorzien van foto’s, kadastrale legger en kaart. Op vraag kunnen ook kopjes van het kadastraal inkomen, bouwtekeningen en/of bestemmingsplannen bijgevoegd worden.

Alle schattingsrapporten zijn in die mate uitgebreid en onderbouwd dat ze door elke bank probleemloos geaccepteerd worden.

Er zijn 3 formules:

Beperkte schatting

Enkel het betreffende pand wordt in aanmerking genomen, zonder rekening te houden met courante verkoopprijzen in de naaste omgeving.

Normale schatting

Hier wordt wel rekening gehouden met recente verkoopprijzen van gelijkaardige panden in de omgeving.

Uitgebreide schatting

Bij deze schatting gaan we nog een stap verder en worden foto’s van vergelijkbare panden uit de buurt en andere relevante, feitelijke documentatie aan het dossier toegevoegd.